מוביוס נצחי

כיתה מתקדמת של שפת האור, מיועדת למי שלמד את שפת האור 3, בכיתה זו נלמד להתחבר אל תדר הנצח בעזרת מארג אנרגטי יפיפה של צורות אור וצבעים שניכתב ומוטען על צורת המוביוס בעצמה.  צורת המוביוס הינה גשר בשפת האור לנגיעה במרחבי הנצח, אין התחלה ואין סוף, אין פנימה ואין החוצה,  הכל נמצא בזרימה אחת  המחברת אל תודעת האחדות,  כתיבת גריד מוביוס היא לכל סך הגלגולים ולכן זה הוא טקס משמעותי ומלא באור והקשבה.