חניכות שמאניות

 

במסורת השמאנית ומסורות קדומות אחרות, המורה חונך את התלמיד חניכה שמאנית, זו נעשת כאשר ההילה של המורה חונכת את ההילה של התלמיד, בכל שנייה מועברות מהמורה לתלמיד כ 10,000 פיסות מידע אנרגטיות במהלך זמן החניכה, הידע העיקרי הוא ללמד את ההילה של האדם את הקודים לריפוי ופתיחת ערוצי רפואה, 
 המורה מעביר לתלמיד את הידע, מרגע שהועבר הידע תהיה זמן אינטגרציה של 28 יום מעגל ירח, ולאחר מיכן יוכל התלמיד להשתמש בערוצים שנפתחו עבורו לריפוי התפתחות ועבודת אור.