שבעת קרני האור

עקרונות מיתקדמים  של שפת האור

קורס עומק זה של שפת האור הינו מקפצה למי שעובד עם התדר ועם השפה וכבר בקי ברזי הדרך, מארג אנרגטי מקודש זה מורכב מתדר של מלאכי השרת  הגבוהים ומהתדר של מאסטרים שחוו הארה ובנו בתי ספר קוסמיים לעבודה איתנו ולימוד דרך האתגרים שלנו אל עבר המטרות שאנו מבקשים בחיינו, בקורס זה נלמד לכתוב גריד מקודש המחבר אותנו לשבעת קרני האור עליהן רכבו הנשמות אל עולם החומר,
וגם נילמד לעבוד עם 12 הצ'קרות שלנו לפי הידע שבא משושלת הקורנדרוס
נארוג גריד אישי של 12 צבעים וצורות.מכיתת קטלוניות יוני 2014.png