בקהילה

במסורת שפת האור כאנשים ונשמות בשרות האור, אנו מחויבים לשרת את קהילתנו במסירות ובשרות ללא תנאי ותמורה, מרחב עשייה זה הוא מקודש בעני, ונועד לתת  בלב מלא אור לקהילתנו בה אנו חיים, גריד קהילתי הוא גריד שנכתב מתוך קריאה עמוקה לסנכרן נושא מסוים בחברה כמו: שוויון נשים,  יושרה אצל אנשי מפתח, מים נקיים, אויר צלול ועוד... מערך אנרגטי זה ייתן מענה  ויתחיל להניע תהליכי שינוי וניקוי בתחום המתבקש, במסורת מעגל שפת האור בישראל אנו נפגשים פעם בחודש לכתיבת גריד כזה, להלן מצורפים חלק מהם.